Održan trening za trenere mreSVUBIH-a

U periodu od 12. do 14. juna 2015. godine u Srebreniku je je održan napredni trening za trenere mreSVUBIH-a. Glavni cilj treninga je bio kreiranje plana za dalji razvoj
i unapređenje mreže savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini.
Prisutni treneri su iznijeli svoja mišljenja i ideje u cilju poboljšanja daljeg rada srednjoškolaca u našoj zemlji. Imajući u vidu koliko je važna saradnja i podrška Ministarstva obrazovanja,
u narednom periodu planirane su aktivnosti koje će održati i poboljšati saradnju mreSVUBIH-a sa ministrima obrazovanja na entitetskom nivou.
Planirano je i ostvarivanje saradnje i partnerstava sa drugim organizacijama i institucijama koji se bave pitanjima mladih na prostoru Bosne i Hercegovine a koje će prepoznati značaj i podržati
rad mreže a sve u cilju stvaranja bolje sredine za razvijanje kapaciteta mladih ljudi i poboljšanja položaja srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, NED-a (National endowment for democracy) i BTD-a (Balkan trust for democracy)

Share