Održan okrugli sto za uspostavljanje institucionalne mreže podrške svjedocima/žrtvama u Doboju

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja luka, zajedno sa svojim projektnim partnerima UG ,,Vive žene“ – Tuzla , UG ,,Medica“ – Zenica i Fondacijom ,,Udružene žene“ iz Banja Luke, organizovali su 22.07.2015. godine okrugli sto u Doboju sa ciljem uspostvaljanja institucionalne mreže za podršku svjedocima/žrtvama u dobojskoj regiji.
Okrugli sto je organizovan u sklopu projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Evropska unija. Cilj ovog projekta je uspostaviti 8 novih i ojačati 6 postojiećih mreža za podršku svjedocima/žrtvama u Bosni i Hercegovini.
Pored članova projektnog tima, ovom okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici okružnog suda, okružnog tužilaštva, centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, te predstavnici nevladinih organizacija iz dobojske regije. Učesnicima su predstavljeni projektni ciljevi, dosadašnje iskustvo partnerskih organizacija u radu sa svjedocima/žrtvama u krivičnim postupcima, te plan formiranja i jačanja mreža.

Prilikom diskusije sa učesnicima okruglog stola donešeni su zaključci da su projekti poput ovog dobrodošli, jer je potreban sistemski multidisciplinarni pristup u radu sa žrtvama/svjedocima. Takođe je zaključeno da je potrebno kadrovsko i tehničko osposobljavanje predstavnicima institucija u smislu senzibiliziranog pristupa, te konstantna edukacija aktera buduće mreže.

Share