Održan okrugli sto u Trebinju

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja luka, zajedno sa svojim projektnim partnerima UG ,,Vive žene“ – Tuzla , UG ,,Medica“ – Zenica i Fondacijom ,,Udružene žene“ iz Banja Luke, organizovali su 29.07.2015. godine okrugli sto u Trebinju sa ciljem uspostvaljanja institucionalne mreže za podršku svjedocima/žrtvama u trebinjskoj regiji.

Okrugli sto je organizovan u sklopu projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Evropska unija. Cilj ovog projekta je uspostaviti osam novih i ojačati šest postojiećih mreža za podršku svjedocima/žrtvama u Bosni i Hercegovini.

Pored članova projektnog tima, okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, predstavnik OSCE-a, Saveza logoraša regije Trebinje, te predstavnici nevladinih organizacija iz trebinjske regije.

U sklopu dnevnog reda okruglog stola predstavljen je projekat ,,Osigurnje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ , prezentovana su i dosadašnja iskustva uspostavljanja mreža podrške svjeodicma/žrtvama u BiH, te upućen prijedlog za formiranje institucionalne mreže podrške svjedocima/žrtvama na području trebinjske regije.

Tokom diskusije sa učesnicima zaključeno je da adekvatna psiho-socijalna podrška za svjedoke veoma važna. Takođe potrebno je definisati jasne korake za kreiranje mreža podrške, kao i adekvatan pristup za održivost mreža. Zaključeno je da i zajednica, naročito u manjim sredinama, mora dosta učiniti na suzbijanju stigmatizacije žrtava.

Share