Bilten BIDF mreže br.3

U trećem broju biltena donosimo informacije o održanoj osnivačkoj skupštini Nezavisne balkanske mreže u oblasti invalidnosti BIDF, kao i o prekograničnim sektorskim sastancima mreže.
Cilj ovih sastanaka je izrada finalnog izvještaja ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u BIH, SRB i CG prema UN Konvenciji o pravima lica sa invaliditetom.
Između ostalih vijesti i zanimljivih priča, u ovom broju možete pročitati i informacije o internacionalnom atletskom takmičenju za lica sa nvaliditetom održanom u Sloveniji, o XII Sportskim igrama paraplegičara i oboljelih od dječije paralize održanim nedavno u Mostaru.

http://aced.ba/site/wp-content/uploads/2016/02/BILTEN-BIDF-MREZE_Br3FINALZASTAMPU.pdf

Share