Sastanak projektnih partnera na Vlašiću

U okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ koji finansira Evropska unija, 3. i 4. septembra 2015. na Vlašiću održan je partnerski sastanak organizacija koje realizuju projekat: U.G. ,,Vive žene“ Tuzla, U.G. ,,Medica“ Zenica, Fondacija ,,Udružene žene“ Banja Luka i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka.

Na dvodnevnom sastanku prezentovane su realizovane projektne aktivnosti tokom jula i avgusta, te plan za naredni period. Fokus sastanka bila je organizacija kick off konferencije. Dogovoreno je da se konferencija pod nazivom: „Podrška žrtvama/svjedocima u BiH?“održi u Sarajevu 11, 12. i 13. novembra 2015. godine.

Share