Održana regionalna konferencija BIDF mreže u Tesliću

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka i Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti (Balkans Independent Disability Framework-BIDF), organizovali su u Tesliću 29. i 30. septembra, dvodnevnu regionalnu konferenciju u okviru projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom“ , koji finansira Evropska unija.

Na konferenciji su učestvovale organizacije osoba sa invaliditetom, članice BIDF mreže, iz tri države regiona: Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Prvog dana konferencije predstavljen je izvještaj ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN konvencijom o pravima odoba sa invaliditetom“.Ovaj dokument su predstavili koordinatori radnih grupa iz 3 navedene države i to po oblastima: pristupačnost, obrazovanje, zdravstvena zaštita, rad i zapošljavanje i oblasti odgovarajućeg životnog standarda i socijalne zaštite. Izvještaj je izrađen na osnovu detaljne analize stanja usklađenosti zakonodavnih okvira sa UN konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom u sve tri države, te analize implementacije tih zakonodavnih okvira. U dokument su uvrštene smjernice i preporuke za usklađivanje zakonskih okvira sa pomenutom UN konvencijom proizašle iz obavljenih analiza.

Opšti zaključak svih učesnika konferencije je da su urađene analize jako dobre i da su uvrštene značajne i kvalitetne smjernice i preporuke za dalju harmonizaciju zakonodavstva sa UN konvencijom, što čini ovaj dokument potpunim i kvalitetnim. Zaključeno je da su zakonodavni okviri u solidnoj mjeri usklađeni sa konvencijom u sve tri države, ali da je njihova implementacija na izrazito niskom nivou, te da se u budućnosti treba baviti ovim segmentom.
Jedan od zaključaka je i da BIDF mreža ima vodeću ulogu u oblasti invalidskog pokreta na prostoru Balkana, te da treba jačati kapacitete, kako same mreže tako i njenih članica, kako bi se unaprijedio položaj osoba sa invaliditetom u regionu i obezbjedilo poštovanje njihovih prava.

Drugog dana konferencije prezentovane su realizovane aktivnosti BIDF mreže u proteklom periodu.  Održane su radionice i treninzi za jačanje kapaciteta članica mreže u tri projektne zemlje.
Predstavljen je plan rada BIDF mreže za naredni period koji uključuje aktivnosti na daljem razvoju kapaciteta mreža, ali i izradu strategija za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom na nacionalnom nivou.

Share