Trening za predstavnike mreVUK-a Unsko-sanskog kantona

Za predstavnike mreVUK-a Unsko-sanskog kantona, u periodu od 16. do 18. oktobra  2015. godine, u Bihaću, održan je trodnevni trening na kojem su predsjednici vijeća učenika srednjih škola jačali svoje kapacitete iz oblasti zastupanja i predstavljanja, umrežavanja i liderstva. Analiza rada vijeća učenika je pokazala da su osnovni problemi sa kojima se vijeća učenika susreću u radu nedostatak podrške od strane uprave i menadžmenta škole.

Na osnovu identifikovanih problema napravljen je plan i program rada za školsku  2015/16.godinu. Tokom treninga se radilo  i na poboljšanju timskog rada i podizanja motivacije.

Trening je obilježila posjeta predstavnika Ministarstva  obrazovanja, nauke, kulture i sporta ovog kantona, kome je prezentovan rad mreVUK-a  USK u protekloj godini, kao i aktivnosti u tekućoj školskoj godini. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, i NED-a (National endowment for democracy).

 

Share