Uspostavljena mreža podrške svjedocima/žrtvama u regiji Doboj

Agencija za saradnju,edukaciju i razvoj ACED Banja Luka organizovala je konsultativni sastanak u sklopu projekta “Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BIH“ koji realizuju sa partnerskim organizacijama: UG “Vive žene“ Tuzla, UG “Medica“ Zenica, Fondacija “Udružene žene“ Banja Luka. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Na ovom konsultativnom sastanku održanom 22.10. u hotelu Integra, u Doboju, potpisan je sporazum o saradnji između predstavnika institucija, nevladinog sektora i projektnih partnera i tako formirana multidisciplinarna mreža za podršku svjedocima/žrtvama u regiji Doboj.

Pored potpisivanja sporazuma o saradnji kojim se formalno i osnovala multidisciplinarna mreža za podršku svjedocima/žrtvama u regiji Doboj, na sastanku se razgovaralo o budućem radu mreže, te načinu koordinacije. Istaknuta je važnost povezivanja institucija i nevladinih organizacija, te jasni okviri djelovanja unutar mreže u cilju pravovremene i potpune zaštite i podrške svjedocima/žrtvama u sudskim procesima.

Zaključeno je da pored dobre koordinacije mreže, treba ojačati kapacitete profesionalaca u institucijama za lakše prepoznavanje potreba i pružanje adekvatne podrške svjedocima/žrtvama prije, tokom i nakon sudskog procesa. U ovom segmentu važna je i dobra povezanost svih aktera mreže kako bi se adekvatno odgovorilo na potrebe prije svega svjedoka/žrtava, ali i na potrebe institucija uključenih u sudske procese.

Učesnicima je najavljeno i održavanje velike konferencije ,,Podrška svjedocima/žrtvama u BIH?“ , koja će se, u sklopu ovog projekta, održati od 11. – 13. novembra u Sarajevu. Ovim putem, projektni tim je i usmeno pozvao sve prisutne aktere da uzmu učešće na ovoj konferenciji, gdje će imati priliku da se upoznaju sa radom drugih, od ranije uspostavljenih mreža za podršku svjedocima/žrtvama, te razmjene iskustva i primjere dobre prakse.

Share