Sastanak predstavnika mreVUK-a i predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Sastanak između predstavnika mreVUK-a i predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo održan je 27. oktobra 2015. godine u prostorijama ministarstva.

Na sastanku su predstavnici Mreže vijeća učenika predstavili svoj dosadašnji rad i aktivnosti ministru i  predstavnicima ministarstva,  kao i plan rada za tekuću školsku godinu. Razgovaralo se i o mogućim načinima saradnje i obezbjeđivanju podrške mreVUK-u od strane ministarstva.

U cilju konkretizacije saradnje, razgovaralo se i o mogućnostima potpisivanja Memoranduma o saradnji u oblasti poboljšanja položaja srednjoškolaca, obrazovanja mladih i razmjeni informacija, kojim bi bio uspostavljen okvirni mehanizam saradnje između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Mreže vijeća učenika Kantona Sarajevo. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, i NED-a (National endowment for democracy)

Share