Uspostavljena mreža za podršku svjedocima/žrtvama u Trebinju

Agencija za saradnju,edukaciju i razvoj ACED Banja Luka organizovala je još jedan konsultativni sastanak, ovaj put u Trebinju.  Sastanak je organizovan u sklopu  projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BIH“ koji realizuju sa partnerskim organizacijama : UG ,,Vive žene“ Tuzla, UG ,,Medica“ Zenica, Fondacija ,,Udružene žene“ Banja Luka. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Na ovom  konsultativnom sastanku održanom 22.10. u hotelu Platani, u Trebinju,  potpisan je sporazum o saradnji između predstavnika institucija, nevladinog sektora i projektnih partnera i tako formirana multidisciplinarna mreža za podršku svjedocima/žrtvama u regiji Trebinje.
Sastanku je prisustvovao Predsjednik Okružnog suda Trebinje, kao i predstavnici Okružnog tužilaštva, centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje i predstavnici nevladinog sektora.

Cilj uspostavljanja ove mreže je da se pravovremeno i adekvatno odgovori na potrebe svjedoka/žrtava u sudskim procesima kroz multidisciplinaran pristup u regiji Trebinje. Multidisciplinarna mreža će pružati podršku svjedocima/žrtvama prije, tokom i nakon sudskog procesa.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima mreže, o načinu koordinacije te budućem radu.  Identifikovani su problemi kao i potrebe aktera na terenu, te na koji način adekvatno odgovoriti na sve izazove u pružanju podrške svjedocima/žrtvama na području regije Trebinje. Takođe su prepoznate potrebe institucija u cilju zaštite profesionalaca uključenih u pružanje podrške svjedocima/žrtvama, te se prije svega odnosi na prevenciju od sagorijevanja u pružanju psihosocijalne pomoći. U narednoj godini, projektni tim će organizovati treninge i edukacije, izmedju ostalog, na temu spriječavanja sagorijevanja kod profesionalaca koji pružaju psihosocijalnu podršku svjedocima/žrtvama.

Prisutnima je najavljena i velika konferencija u okviru ovog projekta, koja će se održati od 11.- 13. novembra u Sarajevu,  gdje će učesnici imati priliku da sa predstavnicima mreža iz drugih regija i kantona razmijene iskustvo u cilju kreiranja najfunkcionalnije modela za podršku svjedocima i žrtvama u regiji Trebinje.

Lista potpisnica Sporazuma – regija Trebinje:

Okružni sud Trebinje

Okružno tužilaštvo Trebinje

Centar za socijalni rad Trebinje

Centar za socijalni rad Gacko

UG ,,Nova Nada“ Foča

UG ,,Oaza“ Trebinje

UG ,,Stop mobing“ Trebinje

Share