Promotivni okrugli sto održan u Podgorici

Promotivni okrugli sto povodom predstavljanja dokumenta ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva z Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa
invaliditetom (UNCRPD)” održan je 28. oktobra 2015. godine u Podgorici. Događaj je organizovao Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u okviru projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti” koji finansira Evropska unija kroz program EC enlargement.

Promotivni okrugli sto je okupio predstavnice i predstavnike civilnog i javnog sektora.
Ovaj dokument je nastao kao rezultat aktivnosti na implementaciji regionalnog projekta koji realizuje Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED u partnerstvu sa Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore i Pokretom protiv invaliditeta Polio Plus iz BJR Makedonije.

Share