IX konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske

U sklopu projekta ,,Promovisanje učenika u demokratskim reformama“ koji implementiraju Omladinski komunikativni centar Banja Luka i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka, a koji finansira Evropska unija, od 11. do 13. novembra održana je  IX Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske. Konferencija je organizovana u Trening centru Bardača pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta RS. Na konferenciji je prisustvovao po jedan predstavnik iz svake srednje škole u  Republici Srpskoj kao i gosti – predsjednici mreža vijeća učenika u kantonima FBIH. Sam rad na konferenciji se zasnivao na radu u grupama (po regijama), gdje je svaka trebala da identifikuje probleme savjeta učenika u svojoj školi, pronađe efikasne metode prevazilaženja tih problema, napravi plan rada regije za tekuću školsku godinu i odabere nove reginalne predstavnike.

Mreža savjeta učenika RS u školskoj 2015/16. godini planira da svoje aktivnosti usmjeri na promociju i zastupanje prava i interesa srednjoškolske populacije kao i  uključivanje srednjoškolaca u procese donošenja odluka.  Jedan od strateških ciljeva djelovanja mRESURS-a je i uspostavljanje i unapređivanje saradnje sa državnim institucijama nadležnim za srednjoškolsko obrazovanje.

U svoj godišnji plan mRESURS je uvrstio i  sprovođenje ankete među profesorima i učenicima o mogućnostima unapređenja nastavnog plana i programa. Srednjoškolci su tokom konferencije ukazali na značaj neformalnog obrazovanja, kao i neophodnost modernizacije nastavnog procesa, kako bi naši srednjoškolci bili u skladu sa tehnološkim razvojem. Tokom ove školske godine srednjoškolci u RS planiraju realizovati aktivnosti koje imaju za cilj usklađivanje upisne politike sa potrebama tržišta rada.

Na kraju je svaka od regija predstavila svoje planove rada na zajedničkom plenumu. Posljednjeg dana konferencije svi učesnici su posjetili Narodnu skupštinu gdje su imali priliku da predstave zaključke konferencije i da gostima postave neka bitna pitanja od važnosti za srednjoškolsku populaciju.

Share