Regionalni koordinacioni sastanak BIDF mreže održan u BJR Makedoniji

Regionalni koordinacioni sastanak BIDF mreže održan je 13. novembra 2015. godine u Skopju, BJR Makedonija. Ovaj sastanak je organizovan u sklopu projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti” koji finansira Evropska unija. Na sastanku se razgovaralo o pitanjima vidljivosti BIDF mreže, kao i o napretku implementacije akcionog plana u svakoj državi.
Paralelno su bila otvorena pitanja oko komunikacije, organizacije i rada BIDF mreže.

Share