Održana konferencija ,,Podrška svjedocima/žrtvama u BiH?” u Sarajevu

Dvodnevna konferencija „Podrška svjedocima/žrtvama u BiH“ u sklopu projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ koji realizuju četiri partnerske organizacije UG ,,Vive žene” Tuzla, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka, UG ,,Medica” Zenica i Fondacija ,,Udružene žene” Banja Luka, a  koji finansira Evropska unija,  održana je od 11-13. novembra 2015. godine u Sarajevu.

U uvodnom obraćanju šef Odjela kooperacija u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini Melvin Asin naglasio je važnost ovog projekta, jer pruža informacije za bolju podršku svjedocima i žrtvama, i članovima njihovih porodica. „Vlasti na svim nivoima bi trebale prepoznati važnost ovoga pitanja i pružiti potporu za provedbu projekta, koji se fokusira na osnaživanje postojećih mreža i uspostavu nove mreže za podršku svjedocima i žrtvama u cijeloj Bosni i Hercegovini“, naglasio je Asin.

Britanski ambasador Edward Ferguson istakao je važnost institucionalnog rješenja za pitanje žrtava seksualnog nasilja. „Otvara se mogućnost da se reforma sistema socijalne zaštite koja je predviđena u okviru Reformske agende iskoristi kako bi se izvršile promjene koje bi pomogle žrtvama seksualnog nasilja“, rekao je ambasador Ferguson.

Cilj ove konferencije je okupljanje svih relevantnih institucija, stručnjaka i  nevladinih organizacija koje se bave pitanjima pružanja podrške svjedocima i žrtvama u krivičnim postupcima u BiH. Tokom dvodnevne konferencije preko 170 učesnika i stručnjaka iz vladinog i nevladinog sektora su imali priliku da analiziraju postojeće stanje u svojim regijama/kantonima kada je u pitanju podrška svjedocima, te da zajednički predlože moguća riješenja i modele uspostave funkcionalnog sistema za pružanje adekvatne podrške svjedocima/žrtvama u BiH.

Sam projekat se bavi uspostavljanjem novih i unaprijeđivanjem postojećih mreža podrške žrtvama/svjedocima,kao i jačanjem kapaciteta barem 170 stručnjaka iz vladinih institucija i nevladinih organizacija, kao i članova uspostavljenih mreža za pružanje efikasne i djelotvorne podrške žrtvama/svjedocima.

Više informacija dostupno je na: http://www.svjedocipravdapristup.com

Share