Regionalna konferencija savjeta/vijeća učenika

 Regionalna konferencija je održan je od 4. do 6. decembra u Srebreniku. Na treningu je prisustvovalo ukupno 16 predsjednika učeničkih Parlamenata iz Srbije, iz sljedećih gradova: Leskovac, Zaječar, Zrenjanin, Niš, Pančevo, Obrenovac, Novi Pazar i 15 predstavnika mreSVUBIH-a. Tokom treninga predstavnici mreSVUBIH-a su svojim vršnjacima iz Srbije prenosili iskustva dobre prakse koja se odnosena uspostavljanje održive strukture mreže, izbornih procesa u mreži, uspostavljanje efikasnih kanala komunikacije unutar mreže te mreže sa okolinom, uspostavljanja mehanizama saradnje sa vladinim institucijama koje su zadužene za obrazovanje i mlade.

Najveći dio konferencije posvećen je metodama zastupanja, kao i planiranju i provođenju kampanje zagovaranja, umrežavanja između učeničkih Parlamenata iz Srbije i uspostavljanje saradnje sa nadležnim državnim institucijama. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, i NED-a (National endowment for democracy)

Share