Trening za predstavnike mreVUK-a Tuzlanskog kantona, Posavske županije i Brčko distrikta

U cilju jačanja liderskih kapaciteta tri kantonalne mreže Vijeća učenika, u Srebreniku je od 2. do 4. decembra 2015. godine održan trodnevni trening. Treningu je prisustvovalo ukupno 35 predsjednika vijeća učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona, Posavske županije i Distrikta Brčko koji su tokom treninga dobili priliku da stiču nova znanja i usvajaju vještine iz oblasti timskog rada, umrežavanja, liderstva, komunikacije, zastupanja i zagovaranja. Tokom treninga održane su izborne skupštine za sve tri mreže na kojima je izabrano novo rukovodstvo mreVUK-a te usvojeni godišnji planovi rada mreža. Posebno su značajne one aktivnosti vijeća učenika koje imaju za cilj promociju prava i obaveza srednjoškolaca i uspostavljanje dijaloga sa profesorima radi obezbjeđivanja poštovanja i sprečavanje kršenja srednjoškolskih prava i obaveza. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, i NED-a (National endowment for democracy)

Share