Preduzetnička akademija u Prijedoru i Banjaluci

U okviru projekta ,,Promocija socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja”, 30.03. 2016.godine, je u prostorijama Banja Luka College-a počela Preduzetnička akademija.
Akademija je u okviru ovog projekta, pored Banjaluke, organizovana i u Prijedoru a prvi modul je održan 28.03.2016.

23 polaznika Akademije će biti u prilici da kroz interaktivne i praktično orijentisane radionice sa simulacijama funkcionisanja poslovanja steknu odgovarajuće preduzetničke kompetencije. Akademija se sastoji od ukupno 7 interaktivnih modula:

Modul 1: „Od ideje do realizacije“

Modul 2: „Poslovno planiranje“

Modul 3: „Kako ovladati i dominirati tržištem“

Modul 4 „Identifikacija ulaganja, prihoda i troškova“

Modul 5: „Izvori finansiranja i efekti plana“

Modul 6: „Posjeta privrednim subjektima“

Modul 7: „Finalizacija poslovnog plana“

Cjelokupan program Akademije će biti praktično orijentisan, interaktivan, i prilagođen razumijevanju i potrebama ciljne grupe. U toku obuke će se razvijati inicijalne poslovne ideje polaznika, a do kraja posljednjeg modula, učesnici će biti u prilici da razviju poslovni plan za svoju inicijalnu poslovnu ideju.
Ovaj projekat realizuju Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka i NVO ,,Svjetionik” iz Prijedora, a finansira Evropska unija.

Share