Održana radionica ,,Razmjena iskustava Mreža podrške svjedocima/žrtva“

U okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ održana je trodnevna radionica razmjene iskustava Mreža za podršku svjedocima.
Radionica je održana od 13. do 15. aprila na Jahorini, a učesnici su bili predstavnici institucija i nevladinih organizacija sa područja koje pokrivaju okružni sudovi Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Trebinje i Istočno Sarajevo.
Projekat realizuju 4 partnerske orgaizacije: ,,Vive žene” Tuzla, ,,Medica” Zenica, Fondacija ,,Udružene žene” Banja Luka i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja luka, a finansira Evropska unija.

Ciljevi održavanja radionice su: razmjena iskustva u radu institucionalnih mreža podrške i novoformiranih  multidisciplinarnih timova, razvoj efikasnije metodologije rada mreža/timova i uspostava buduće saradnje mreža/timova podrške žrtvama i svjedocima na područjima u nadležnosti Okružnih sudova u Republici Srpskoj (RS).

Učesnici su tokom tri dana diskutovali i razmjenjivali dosadašnja iskustva u radu mreža, identifikovali izazove i prilike u radu mreža na rješavanju prioriteta i pružanju podrške korisnicima mreža. Takođe su, kroz rad u malim grupama, diskutovali o tome kako svaka institucija, odnosno nevladina organizacija, može da doprinese radu mreže, šta mreža može da pruži lokalnoj zajednici i na koji način mreža može biti vidljivija i pristupačnija korisnicima.

Share