Održan trening za članice BIDF mreže na temu – Javno zagovaranje

Trening na temu “Javno zagovaranje” u organizaciji Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti (Balkans Independent Disability Framework-BIDF) u okviru projekta “Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti”, koji finansira Evropska unija, održan je od 31.05 do 01.06.2016. godine u Tesliću.
Trening je organizovan u okviru aktivnosti jačanja kapaciteta invalidskih organizacija članica BIDF mreže i ostalih invalidskih organizacija u provođenju političkog zagovaranja i umrežavanja na svim nivoima.
Ciljevi ovog treninga su bili upozanti učesnike sa osnovnim koracima u uspješnom zagovaranju, te savladavanje praktičnih koraka i tehnika u zakonodavnom zagovaranju. Takođe, učesnici su mogli i da nauče kako da vode uspješnu PR kampanju.
Kroz praktičan rad i na konkretnim primjerima učesnici su ovladali tehnikom i procesom važnim za uspješno javno zagovaranje i osposobiti za samostalno zagovaranje u zajednici.

Share