Održan I modul edukacije za mrežu podrške svjedocima/žrtvama na području OS Doboj

Prvi modul edukacije za profesionalce na temu: „Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama“ za imenovane članove Institucionalne mreže za podršku svjedocima/žrtvama na području nadležnosti Okružnog suda Doboj, održan je od 08. do 10. juna u etno selu ,,Stanišići”. Pomenutoj edukaciji prisustvovali su profesionalci koji rade u pravosudnim institucijama, institucijama mentalnog zdravlja, socijalnog rada, a koji dolaze u kontakt sa potencijalnim svjedocima i žrtvama sa ciljem da dobiju osnovna znanja o traumi, žalovanju, potrebama pripreme svjedoka za svjedočenje, razmijene iskustava i osnaže profesionalne kapacitete. Edukaciju su vodile trenerice Fondacije ,,Udružene žene” i UG ,,Medica” Zenica.
Edukacije se organizuju u okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“  koji uz podršku Evropske unije provode ,,Vive Žene“ Tuzla, u partnerstvu sa,,Medica“ Zenica, Fondacijom ,,Udružene žene“ Banja Luka i Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ Banja Luka.

Share