U Neumu održana trodnevna nacionalna konferencija u Bosni i Hercegovini

Trodnevna nacionalna konferencija u Bosni i Hercegovini povodom predstavljanja prijedloga “Strategije unaprijeđenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2016 -2020” i prijedloga “Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2017-2021”, održana je od 25. do 27. juna 2016. godine u hotelu Sunce, Neum, u organizaciji Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti (BIDF) i Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED). Konferenciji je prisustvovalo više od 30 predstavnika Saveza i udruženja lica sa invaliditetom iz oba entiteta Bosne i Hercegovine – Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Teme konferencije bile su prijedlozi “Strategije unaprijeđenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2016 -2020” i prijedloga “Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2017-2021”, sumiranje rezultata i definisanje narednih koraka invalidskog pokreta u Bosni i Hercegovini.

Tokom konferencije, usvojeni su sljedeći zaključci i preporuke nastali kao rezultat aktivnosti učesnika konferencije, predstavnika organizacija lica sa invaliditetom-članica BIDF Mreže u Bosni i Hercegovini:

  • Neophodna „uključenost”, odnosno aktivno učešće osoba s invaliditetom, kao i Saveza i udruženja koji ih predstavljaju i zastupaju u rješavanju pitanja lica/osoba s invaliditetom;
  • Razvijati partnerstvo između institucija vlasti i organizacija lica/osoba sa invaliditetom, usmjereno na obezbjeđivanje učešća osoba sa invaliditetom u procese i pitanja koja se tiču osoba sa invaliditetom;
  • Neophodno lobirati i ponovno inicirati donošenje zakona o organizacijama osoba da invaliditetom, kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i donošenje registra o organizacijama osoba sa invaliditetom te uspostavljanje tijela koje bi se bavilo pitanjima iz oblasti invaliditeta;
  • Neophodno lobirati i inicirati da se, ako ne sav, veći dio sadržaja predloženih Strategija nađe i u zvaničnim Strategijama lica/osoba sa invaliditetom, koje tek treba da se donesu;
  • Jačati partnerske odnose, kako među članicama BIDF Mreže kroz zajedničko djelovanje, rad na projektima i projektnim aktivnostima, tako i kroz jedinstveni nastup prema vlastima, u rješavanju pitanja iz oblasti invaliditeta;
  • Koristiti dokumente i publikacije nastale u okviru ovog projekta kao zagovaračke alate za rješavanje pitanja iz oblasti invaliditeta.

Share