U Banjaluci obilježen međunarodni dan podrške žrtvama torture

Agencija za saradnju edukaciju i razvoj i Fondacija ,,Udružene žene“, uz podršku Evropske unije, drugu godinu za redom obilježili su  Međunarodni dan podrške žrtvama torture.
Ovogodišnja akcija održana je 25. juna na Trgu Krajine u Banjaluci pod sloganom  ,,Za svijet bez  torture“. 

Aktivnosti obilježavanja su organizovane u sklopu projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini“, uz finansijsku podršku Evropske unije, a koji realizuju Agencija za saradnju,edukaciju i razvoj ACED – Banja Luka, UG ,,Vive žene“ – Tuzla,  UG ,,Medica“ – Zenica i Fondacija ,,Udružene žene“ .
Veliki značaj za podršku žrtvama torture i svjedocima/ žrtvama imaju multidisciplinarne mreže za podršku koje su već uspostavljene i koje će biti razvijene kroz ovaj projekat.  Ove mreže čine profesionalci iz institucija (tužilaštvo, sudovi, centri za mentalno zdravlje, centri za socijalni rad…) i nevladinih organizacija.

Program obilježavanja Banja Luka:

25.06. –  12:00h -14:00h – ulična akcija – nastup plesnog kluba City Jazz – Trg Krajine

Pored Banjaluke, obilježavanje Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, projektni partneri organizovali su u još nekoliko gradova širom RS i FBIH: Zenici, Tuzli, Sarajevu, Brčkom, Modriči, Višegradu, Mostaru, Novom Travniku, Ključu, Goraždu, Bosanskom Grahovu, Bihaću, Bijeljini  i Trebinju.

Konvencija UN-a protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka je pravno obavezujući međunarodni instrument o ljudskim pravima, koji je stupio na snagu 26. juna 1987. godine. U čast Konvencije,  kao i Povelje Ujedinjenih nacija,  26. juni je određen kao Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Cilj konvencije je da spriječi torturu u svijetu i ona reguliše individualna i kolektivna prava žrtava torture, mjere nadzor nad poštovanjem Konvencje i uspostavlja  Komitet UN-a protiv torture.
Bosna i Hercegovina je Konvenciju ugradila u Ustav (Aneks I), u listu sporazuma o ljudskim pravima koji se imaju primjenjivati u BiH, a Ustav prepoznaje i štiti pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju, neljudskom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni.

Share