Trening za predstavnike mreVUŽ-a Hercegbosanske županije / Livanjskog kantona

Trening jačanja liderskih kapaciteta predstavnika mreže vijeća učenika Hercegbosanske županije organizovan je u Livnu od 16-17. novembra 2018. godine. Treningu su prisustvovali predsjednici vijeća učenika svih srednjih škola Hercegbosanske županije. Tokom dvodnevnog treninga analiziran je rad mreže, rad vijeća učenika u ovoj županiji te saradnja mreže sa relevantnim institucijama na lokalnom i županijskom nivou. Na osnovu analize potreba srednjoškolaca kreirana je radna verzija anketnog upitnika koji će biti korišten za potrebe istraživanja stavova i potreba populacije srednjoškolaca u županiji. Procesom konsenzusa izabrano je rukovodstvo mreže te definisan godišnji plan rada mreže. Posebna pažnja posvećena je detaljnom planiranju godišnjih akcija mreže od kojih je „Zaigraj za mreVUŽ“ već tradicija u županiji i koja se realizuje uz podršku Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Aktivnost je održana u okviru YEDI projekta (Youth Empowerment and Development Initiative/ Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH)  provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) uz podršku Evropske unije.

Share