Trening za predstavnike mreVUK-a Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Trening jačanja liderskih kapaciteta za 31 predstavnika mreže vijeća učenika Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizovan je u Sarajevu od 15-16. novembra 2018. godine. Godinama uspješne mreže u ovim kantonima i na ovom treningu su pokazali ogromnu motivaciju za rad na poboljšanju položaja srednjoškolaca u školama, kantonima i državi. Entizujazam, inicijativa i kreativnost u pronalaženju rješenja koju posjeduju naši mladi građani, pravi su dokaz njihovog mota da su rješenje problema a ne problem koji treba rješavati. Konsenzusom izabrana rukovodstva mreža, kroz radne grupe, vodila su svoje vršnjake u kreiranju godišnjih planova rada te izradi radne verzije anketnog istraživanja o potrebama srednjoškolaca u ovim kantonima. Posebnu pažnju u kreiranju aktivnosti posvetili su smjernicama od kantonalnih ministarstava obrazovanja sa kojima ostvaruju uspješnu saradnju

Aktivnost je održana u okviru YEDI projekta (Youth Empowerment and Development Initiative/ Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH)  provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) uz podršku Evropske unije.

Share