Organizovan omladinski kamp “Djeca Abrahama”

Centar za mirovne studije, koji djeluje u okviru ACED-a, u saradnji sa Mrežom savjeta/vijeća učenika BiH (mreSVUBIH) u periodu od 30. novembra do 1. decembra 2018. godine organizovao je trodnevni međureligijski kamp za omladinske lidere, predstavnike srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
Učesnici kampa su dobili priliku da kroz interaktivan rad izučavaju religije svijeta kao i religije naroda u BiH, te da istražuju poveznice tri najmnogoljudnije religije države u kojoj žive.
Značajan dio trenig kampa posvećen je razvijanju metodologije “Djeca Abrahama”, odnosno istraživanju najkreativnijih načina na koji se religije naroda u BIH mogu kroz javne debate u srednjim školama približiti mladima u BiH.
Apatija, od koje po nalazima brojnih istraživanja pate mladi i BiH, ovdje nije postigla svoje rezultate.
Predstavnici srednjoškolaca i religijskih zajednica pokazali su da žele, mogu i umiju. Zajedničkim snagama kreirali su inovativan, zanimljiv i primjenjiv program za srednjoškolsku populaciju u BiH, program koji će dati priliku mladima da istraže svoje predrasude i unaprijede svoja znanja o religijama u Bosni i Hercegovini.
Aktivnost je provodena u okviru projekta “Inicijativa mladih za pomirenje ka održivom miru” koji se realizuje zahvaljujući podršci Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI).

Share