Konferencija mreSVUBIH-a

Konferencija mreSVUBIH-a održana je u Srebreniku od 30.11. do 2. 12. 2018. godine. Konferenciji su prisustvovali predstavnici deset kantonalnih mreVUK-a Federacije BIH, pet regija mRESURS-a i Brčko Distrikta. Prvi dio konferencije posvećen je analiziranju smjernica za istraživanje potreba srednjoškolaca na nivou BiH te radnih verzija anketnog upitnika. Zaključeno je da će se istraživanje provesti na minimalnom uzorku od 15 000 srednjoškolaca iz svih srednjih škola BiH tokom decembra 2018. godine. Definisana je metodologija prikupljanja podataka i način stratificiranja uzorka istraživanja. U nastavku konferencije, na osnovu definisanih potreba srednjoškolaca na ranijim treninzima u kantonima, regijama i distriktu, kreiran je godišnji plan rada mreSVUBIH-a te izabrano rukovodstvo mreže koje uključuje predsjednika mRESURS-a i mreVUKFBIH, te potpredsjednike.

Aktivnost je održana u okviru YEDI projekta (Youth Empowerment and Development Initiative/ Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH)  provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) uz podršku Evropske unije.

Share