Javne debate “Djeca Abrahama” u srednjim školama u BiH

U periodu decembar 2018 – februar 2019. godine Centar za mirovne studije ACED-a u saradnji sa mreSVUBIH-om (Mrežom savjeta/vijeća učenika u BiH) oganizuje 60 javnih dabata u srednjim školama u BiH na temu “Djeca Abrahama”. Srednjoškolci Bosne i Hercegovine će kroz ovaj jedinstven i inovativan pristup dobiti priliku da analiziraju ulogu religije u procesima pomirenja u BiH te da istražuju i kreiraju inovativne aktivnosti koje će doprinijeti razumijevanju vjere i religija naroda Bosne i Hercegovine.
Javne debate se organizuju u okviru projekta “Inicijativa mladih za pomirenje ka održivom miru”, koji se realizuje zahvaljujući podršci Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI).

Share