Trening za rukovodstvo mreSVUBIH-a

Rukovodstvo mreSVUBIH-a koje čini pet predsjednika regionalnih mreža mRESURS-a, deset predsjednika kantonalnih mreža mreVUK/Ž-a i predstavnik mreže Brčko Distrikta, aktivno je učestvovalo na treningu jačanja liderskih kapaciteta koji je održan u Sarajevu od 14. do 16. decembra 2018. godine.

Trodnevni trening u cilju jačanja upravljačke strukture srednjoškolaca BiH za zastupanje i zagovaranje interesa i potreba srednjoškolske populacije BiH, odvijao se kroz dva dijela. Prvi dio posvećen je sticanju vještina i znanja iz oblasti komunikacije, upravljanja, umrežavanja, zagovaranja, medijskog predstavljanja i  mobilisanja resursa. Tokom drugog dijela treninga, predstavnici srednjoškolaca BIH intenzivno i motivirano su radili na kreiranju konačne verzije anketnog upitnika te izradi akcionog plana istraživanja stavova i potreba srednjoškolaca BiH, te kreiranju plana monitoringa istraživanja, obrade podataka i prezentacije rezultata istraživanja. U nastavku su radili na izradi godišnjeg plana rada mreže i učili se predstavničkoj demokratiji, odnosno odgovornosti prema onima koji su ih izabrali. Obrazujemo nove lidere, posvećene i odgovorne onima koji ih biraju, one koje misle glavama svakog srednjoškolca koji je glasao da se baš oni nađu u upravljačkim strukturama.

Aktivnost je održana u okviru YEDI projekta (Youth Empowerment and Development Initiative/ Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH)  provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) uz podršku Evropske unije.

Share