Jačanje kapaciteta predstavnika studentskih unija i parlamenata univerziteta u BIH

Predstavnici studenata 8 univerziteta u BiH  prisustvovali su treningu za jačanje kapaciteta, koji je organizovan u okviru projekta  YEDI (Youth Empowerment and Development Initiative /Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih),  koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine provodi  ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, uz podršku Evropske unije.

Trening sa ciljem jačanja organizacionih kapaciteta studentskih unija i parlamenata univerziteta u BiH održan je u Sarajevu od 31. maja do 2. juna 2019. godine. Treningu su prisustvovali predstavnici svih 8 univerziteta u BiH (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banjaluci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet i Sveučilište u Mostaru).

Detaljna analiza rada studentskih parlamenata i unija poslužila je kao polazna osnova za kreiranje operativnog plana jačanja kapaciteta studentskih organizacija u BiH. Značajan dio treninga posvećen je i metodama razvoja kritičkog mišljenja, kulture dijaloga i pomirenja kao izuzetno bitnim ličnim kompetencijama predstavnika studentske populacije.

Share