Jačanje kapaciteta studentskih organizacija Univerziteta u Tuzli

Širom BiH u toku je nastavak obuka za jačanje kapaciteta studentskih organizacija. Obuke se organizuju u okviru  projekta Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih (YEDI), koji u partnerstvu  implementiraju ACED i  mreSVUBIH, uz podršku Evropske unije.

Trening s ciljem jačanja organizacionih kapaciteta studentskih organizacija Univerziteta u Tuzli održan je 15. juna u Tuzli.

Tokom treninga predstavnici studentskih organizacija analizirali su rad studentskih organizacija te definisali probleme sa kojim se suočavaju u studentskom organizovanju.

Definisane su smjernice za unapređenje rada te aktivnosti koje bi studentske organizacije provele u narednom periodu, a koje se odnose na povećanje učešća studenata u aktivnostima koje provode studentske organizacije, te aktivnosti koje se odnose na analiziranje potreba studenata, partnerstva između studentskih organizacija kao i zastupanja interesa i potreba studenata u procesima razvoja efikasne saradnje sa upravljačkim strukturama fakulteta.

Share