U toku jačanje organizacionih kapaciteta lokalnih, kantonalnih i federalnog vijeća mladih Federacije BiH

Predstavnici lokalnih vijeća mladih Bihaća, Zenice, Tuzle, Mostara, Travnika, Posušja, Sarajeva, Ključa i Lukavca, predstavnici kantonalnih vijeća mladih, članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Sekretarijata Vijeća mladih Federacije BiH, okupili su se u Sarajevu od 28. do 30 juna 2019. godine na treningu za jačanje organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija.

Drugi u nizu treninga organizovan je sa ciljem unapređenja rada organizacionih jedinica vijeća mladih te kreiranja operativnog plana unapređenja organizacione strukture vijeća mladih.

Prvi dio treninga bio je usmjeren na analizu funkcionalnosti postojećih struktura vijeća mladih te definisanje smjernica za unapređenje rada. Nakon analize kreiran je plan istraživanja kapaciteta omladinskih organizacija članova vijeća mladih na lokanom nivou, kao i plan jačanja saradnje sa institucijama na lokalnom nivou. U nastavku su učesnici kreirali plan unapređenja strukturalnih jedinica vijeća mladih po pitanju ciljeva rada, reprezentativnosti, načina donošenja odluka te primjene Zakona o mladima FBiH.

Trening je dio aktivnosti projekta YEDI (Youth Empowerment and Development Initiative /Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu provode Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine  i ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, uz podršku Evropske unije.

Share