U Mostaru je, od 21. do 23. novembra 2014. godine, održan trodnevni trening jačanja liderskih kapaciteta predstavnika mreVUK-a Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona/županije. Tokom treninga detaljno su isplanirane aktivnosti mreže za naredni period te definisani vremenski okviri realizacije aktivnosti mreSVUBIH kampanje.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, NED-a (National endowment for democracy) i BTD-a (Balkan trust for democracy)

Opširnije o projektu
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj