GARD projekat – Osnažavanje žena u ruralnim sredinama

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA SARADNJU U OKVIRU GARD PROJEKTA – OSNAŽIVANJE ŽENA U RURALNIM SREDINAMA

Gender Agenda in Rural Development – Empowerment of Women in the Rural Society
(GARD Project)

Projekat GARD je dvogodišnji projekat koji finansira Evropska komisija iz fonda „Partnership Actions – Empowerment of Women“. Projekat GARD se provodi na teritoriji Albanije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, sa partnerima iz Španije.

Projekat je dio šireg koncepta aktivnosti ruralnog razvoja na teritoriji jugoistočne Evrope. Aktivnosti projekta su usmjerene na osnaživanje žena u ruralnim sredinama kroz podsticanje participativnosti i demokratskih inicijativa. Projekat će se provoditi u saradnji s javnim institucijama i organizacijama građanskog društva, čiji je rad usmjeren na poboljšanje kvaliteta života žena, a posebno žena u ruralnim sredinama.

Nosioci projekta su nevladine organizacije koje se bave osnaživanjem žena, a djeluju u ruralnim sredinama zemalja obuhvaćenih GARD projektom. Osnovni ciljevi projekta su:

1) Stvaranje mreže organizacija civilnog društva koje se bave osnaživanjem žena u ruralnim sredinama na nivou zemalja obuhvaćenih projektom, a preko tih mreža stvaranje regionalne mreže za osnaživanje žena u ruralnom razvoju za područje Zapadnog Balkana (planirano do kraja 2012. godine)

2) Stvaranje i usvajanje Agende za osnaživanje žena u ruralnim sredinama u svim zemljama uključenim u projekat (planirano do kraja juna 2013. godine);

3) Promovisanje Agende za osnaživanje žena u ruralnim sredinama na nivou uključenih zemalja, kako bi se omogućila primjena Agende na lokalnom nivou preko mreže nevladinih organizacija, privatnog sektora, lokalnih vlasti i institiucija (planirano do kraja 2013. godine).

Pozivamo sve organizacije koje se već bave i/ili žele da se uključe u rad na aktivnostima predviđenim GARD projektom, da ispune upitnik u prilogu i doprinesu provođenju ovog projekta.

 

Share