GARD database – draft availableGARD baza podataka – nacrt dostupan

GARD baza podataka – nacrt dostupan – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj

U okviru priprema  GARD baze podataka o  nevladinim organizacijama koje se bave osnaživanjem žena i ruralnim razvojem  u Bosni i Hercegovini, na internet stranici agencije ACED objavljena je radna verzija baze. Link za bazu

Pregled trenutno nudi kontakt-podatke 120 BiH udruženja, prikupljenih na osnovu  izražene zainteresovanosti udruženja u Bosni i Hercegovini po objavljivanju prvog poziva.

Pozivamo i dalje sve organizacije koje žele da se uključe u formiranje GARD  mreže za osnaživanje žena u ruralnim sredinama, da dostave informacije putem GARD upitnika, dostupnog na  www.aced.ba.
ACED će mjesečno ažurirati pregled na osnovu  primljenih informacija.

Share