ACED u radnoj posjeti BiH institucijama zaduženim za proces pripreme za IPARD

U sklopu aktivnosti istraživačkog projekta „Usaglašenost sa EU politikama iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja – IPARD u BiH kroz Hrvatska iskustva“ (IPARD projekat) koji je finansiran od strane Evropskog Fonda za Balkan, unutar posebnog programa „Think and Link“, predstavnici ACED-a održali su radne sastanke sa svim institucijama u BiH koje su nadležne za proces pripreme BiH za IPARD program.

Radni sastanci održani su sa predstavnicima Sektora za poljoprivredu, prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, zatim sa predstavnicima Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju, Direkcijom za evropske integracije BiH, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS te Federalnim ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Svrha ovih sastanaka bila je utvrđivanje trenutnog stepena napretka u procesu pripreme BiH za V komponentu EU instrumenta pred-pristupne pomoći– Ruralni razvoj (IPARD).

Share