Održana radionica na temu strateškog planiranja i umrežavanja – Pale

25. i 26. septembra 2012. godine u Palama je održana dvodnevna radionica za predstavnike mreža za podršku ženama u ruralnim sredinama: GARD mreže u FBiH i mreže Progres (RS).

U dvodnevnom radu analiziran je sam u koncept neformalnog umrežavanja i, na osnovu dosadašnjeg iskustva, analizirane prednosti i izazovi tog vida organizovanja:

Predstavljen je rad mreže Progres u prvih devet mjeseci postojanja mreže, izvršena analiza ranije definisanih ciljeva i aktivnosti, te postavljene osnove za izradu strateškog plana mreže Progres.

Koordinatori mreže GARD u FBiH analizirali su nacrt pravilnika o radu mreže i usvojili kratkoročni plan aktivnosti mreže.

Učesnicima radionice najavljene su planirane aktivnosti GARD projekta za oblježavanje 15. oktobra- međunarodnog dana žena na selu, te usaglašen plan aktivnosti sa udruženjima iz GARD mreža u BiH tokom planiranih manifestacija.

S ciljem promovisanja umrežavanja i prednosti koje umrežavanje nudi, učesnicima radionice predstavljena su i dva projekta u BiH, čije tekuće aktivnosti mogu biti od interesa za članice mreže: program Lokaliziranje gendera u Federaciji BiH (www.localizing-gender.ba) i program Prilika Plus (www.prilikaplus.ba).

 

Share