Održan projektni koordinacioni sastanak u Bijeljini

U okviru pripremnih aktivnosti za pokretanje projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom”, finansiranog od strane Evropske Unije, ACED i koordinatori projekta za BiH i Srbiju, održali su zajednički koordinacioni sastanak 4. oktobra 2012. godine, u etno selu “Stanišići” u Bijeljini. Sastanak je služio za utvrđivanje strategije, vremenskih rokova, i individualnih odgovornosti projektnih partnera prema realizaciji koncipiranih projektnih aktivnosti.

 

Share