U Banjaluci održan koordinacioni sastanak za predstavnike mreSVUBIH-a

Od 6. do 9. decembra 2012. godine, u prostorijama Crvenog krsta u Banjoj Luci održan je trodnevni koordinacioni sastanak za 24 predstavnika mreSVUBIH-a. Na sastanku su dogovorene aktivnosti Mreže savjeta/vijeća učenika Republike Srpske (mRESURS) i FBiH (mreVUK) koje će se sprovesti do kraja školske godine, i definisani su plan i aktivnosti koje će se sprovesti u okviru kampanje javnog zagovaranja.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije,  i NED (National endowment for democracy).

 

Share