POZIV studentima Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci – Praksa u okviru projekta “Trening za unapređenje poslovnih i projektnih vještina žena iz ruralnih sredina“

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) obavještava zainteresovane studente Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci, da mogu da se prijave za obavljanje prakse u sklopu ACED-ovog projekta: “Trening za unapređenje poslovnih i projektnih vještina žena iz ruralnih sredina“.

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED provodi ovaj projekat u okviru ugovora koji je potpisan sa projektom FARMA, a koji je podržan od strane USAID-a (Američka agencija za međunarodni razvoj) i SIDA-e (Švedska agencija za međunarodni razvoj). Opšti cilj projekta je da se unaprijede znanje i vještine žena iz ruralnih sredina u oblasti poslovnog i projektnog planiranja i upravljanja te da im se na taj način povećaju šanse za učestvovanje u poslovnim i razvojnim aktivnostima.

U okviru predviđenih aktivnosti, ACED je u prilici da obezbjedi praksu za 10 studenata Poljoprivrednog fakulteta i to 6 studenata sa Odsjeka za agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj i 4 studenta sa ostalih odsjeka.

Studenti će učestvovati u edukaciji za sticanje neophodnih poslovnih i projektnih znanja i vještina u vezi pisanja poslovnih planova i prijedloga projekata te će direktno učestvovati u izradi poslovnih planova i prijedloga projekata iz određenih oblasti poljoprivredne proizvodnje za odabrane korisnice projekta. Studentska praksa će biti vođena od strane osoblja ACED-a koje će obezbjediti adekvatnu pomoć studentima radi uspješnog izvršavanja konkretnih projektnih aktivnosti.

Praksa će trajati ukupno 10 radnih dana i održaće se u periodu od 24. decembra 2012. godine do 17. februara 2013. godine. Konkretni termini biće naknadno usaglašeni sa odabranim studentima. Zainteresovani studenti treba da se jave organizatoru studentske prakse na fakultetu ili ACED-u na broj telefona: 051/325-611 ili e-mail: s.jovanovic@aced.ba ili da dođu lično u prostorije ACED-a (baraka iza zgrade Rektorata) najkasnije do 19. 12. 2012. godine.

Share