Održani sektorski sastanci radnih grupa

U okviru planiranih aktivnosti projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom”, finansiranog od strane Evropske Unije, po završetku treninga, radne grupe su inicirale analizu usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira regiona sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom u okviru pet specifičnih sektora.

Sa ciljem da se analiziraju i usmjere aktivnosti analize prema projektnim indikatorima i očekivanjima, kao i da se olakša izrada nacrta analize zakonodavnog i institucionalnog okvira za svaki od pet specifičnih sektora, u martu, aprilu i maju mjesecu održano je ukupno 40 sektorskih sastanaka – 10 u Srbiji, 10 u Crnoj Gori i 20 u BIH.

 

Share