Potpisan Memorandum o saradnji između Mreže vijeća učenika u kantonima FBiH i Komisije za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

U okviru prezentacije rezultata rada Parlamentu Federacije BiH, 12. maja 2014. godine u Sarajevu, Mreža vijeća učenika u kantonima Federacije BiH i Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, potpisali su Memorandum o saradnji na osnovu kojeg članovi učeničkih vijeća imaju važnog partnera iz vladinog sektora u njihovom budućem radu.

Potpisivanje memoranduma podrazumijeva uspostavljanje efikasnog mehanizma saradnje izmjeđu Parlamenta FBiH i Mreže vijeća učenika kantona u FBiH te uključivanju srednjoškolaca u donošenje omladinskih politika u FBiH. U toku prezentacije svoga rada predstavnicima vlasti, obrazovnih institucija i nevladinog sektora, članovi mreSVUBIH-a naveli su da problemi koje imaju proizilaze iz nedovoljne sistemske brige za mlade ljude, a uočili su i postojanje korupcije u obrazovanju. Srednjoškolci su takođe istaknuli da žele savremenije obrazovne planove i programe. Ono na šta je stavljen naglasak je potreba korištenja potencijala mladih ljudi jer budućnost našeg društva leži na mladima.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, i  NED (National endowment for democracy)

[button id=”” style=”filled” class=”” align=”” link=”http://aced.ba/site/projekti-2/36-201-promovisanje-ucesca-ucenika-u-demokratskim-reformama/” linkTarget=”_self”bgColor=”accent1” hover_color=”accent2” font=”15” icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]Opširnije o projektu [/button]

Share