Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica/osoba sa invaliditetom sa preporukama za harmonizaciju“

„Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica/osoba sa invaliditetom sa preporukama za harmonizaciju“, nastao je u okviru projekta „Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija osoba sa invaliditetom” koji implementira Agencija za saradnju, edukaciju u razvoj – ACED, sa partnerskim organizacijama iz Srbije i Crne Gore.

Ovaj Izvještaj predstavlja analizu usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira i sprovođenja UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u oblastima pristupačnosti (član 9 Konvencije), obrazovanja (član 24), zdravstvene zaštite (član 25), zapošljavanja (član 27) i socijalne zaštite (član 28) za osobe sa invaliditetom u gore pomenutim zemljama, sa preporukama za harmonizaciju zakonodavnog i institucionalnog okvira i njihove primjene.

http://www.aced.ba/userfiles/Izvjestaj_srpski(2).pdf

Share