“ZBORNIK RADOVA: Međunarodna naučno-stručna konferencija „Socijalno preduzetništvo-model za (samo)zapošljavanje u budućnosti“

Ovaj Zbornik radova je proizvod projekta „Promocija socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja u BiH“, koji finansira Evropska unija, i predstavlja radove praktičara, naučnika i eminentnih profesora iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i BiH iz oblasti socijalnog preduzetništva koji su istraživali određena socijalna i ekonomska pitanja.

Međunarodna Konferencija o socijalnom preduzetništvu, koja se održala 30.09.-01.10.2014. god. na visoko školskoj ustanovi Banja Luka College, imala je za cilj da se prezentovanjem prijavljenih radova i diskusijom na izložene teme ukaže na određena ekonomska pitanja u oblasti socijalnog preduzetništva, te da se putem razmjene mišljenja sa učesnicima iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije iznađu prijedlozi po pitanju promovisanja i mogućnosti razvoja socijalnog preduzetništva u BiH.

Pored razmjene teorijskih znanja, prva Međunarodna konferencija o socijalnom preduzetništvu, imala je za cilj razmjenu praktičnih iskustava iz oblasti socijalnog preduzetništva, međusobno povezivanje na području jugoistočne Evrope te prezentovanje najboljih primjera prakse. Osim edukacijskog karaktera, konferencija o socijalnom preduzetništvu je pružila priliku za direktnu međusobnu komunikaciju predstavnika javnog i nevladinog sektora-organizacija koje se bave socijalnim preduzetništvom, razmjenu iskustava, ideja i pozitivnih praksi u svrhu promovisanja i razvoja sistema socijalnog preduzetništva i (samo)zapošljavanja u BiH, ali i stvaranje okruženja za buduću suradnju.

http://www.aced.ba/userfiles/Zbornik%20radova_30_09_2014.pdf

Share