Najava dvodnevne nacionalne konferencije u BiH

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj organizuje dvodnevnu nacionalnu konferenciju na kojoj će biti predstavljen „Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Bosni i Hercegovini sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i preporuke za harmonizaciju“. Konferencija će se održati u hotelu „Hollywood” u Sarajevu, od 15. do 16. jula 2014. godine po programu u prilogu.

Ovaj događaj je dio regionalnog projekta „Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom, koji finansira Evropska unija.

 

Share