ACED predstavio odjeljenje CARD na javnoj promociji CSSP programa

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED je 27. juna 2014. godine na promociji organizacija civilnog društva koje učestvuju u Programu održivosti civilnog društva predstavila svoje odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj – CARD. ACED je sektorski partner na ovom projektu gdje predstavlja sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja.

ACED će kroz ovaj projekat raditi na jačanju civilnog društva uključenog u sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini. Jedan od osnovnih ciljeva je stvoriti uslove za veći uticaj civilnog društva na kreiranje i provođenje javnih politika koje su od interesa za građane BiH, a u ovom slučaju posebno za ruralnu populaciju. Jedna od aktivnosti u narednih četiri godine biće uspostavljanje međusektorske mreže, koja je zamišljena kao strateško i snažno partnerstvo između javnog, privatnog i civilnog sektora. Ova mreža će djelovati u cilju unapređenja sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Program održivosti civilnog društva je finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, a implementatori ovog programa su Centar civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD).

Share