Održana nacionalna konferencija u CG

Dvodnevnu Nacionalnu konferenciju, održanu od 07. do 08. jula u hotelu „Aurel“ u Podgorici, organizovao je Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u okviru regionalnog projekta „Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom“, koji finansira Evropska unija.

Prvog dana konferencije, predstavljen je „Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica s invaliditetom i preporuke za harmonizaciju“, dok je Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti predstavljena u toku drugog dana konferencije.

[button id=”” style=”filled” class=”” align=”” link=”http://aced.ba/site/projekti-2/29-205-uspostavljanje-balkanske-nezavisne-mreze-organizacija-lica-sa-invaliditetom/” linkTarget=”_self”bgColor=”accent1” hover_color=”accent2” font=”15” icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]Opširnije o projektu [/button]

Share