Održana nacionalna konferencija u Srbiji

Dvodnevnu nacionalnu konferenciju, na kojoj je predstavljen “Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira Republike Srbije sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i preporuke za harmonizaciju“, održanu 10 i 11. jula u Beogradu, organizovao je Centar za samostalni život OSI Srbije.

Konferencija, na kojoj je učestvovalo preko 65 učesnika – predstavnika relevantnih ministarstava, skupštinskih odbora, narodnih poslanika, predstavnika organizacija OSI, je održana u hotelu „Holiday Inn“ u Beogradu.

Ova aktivnost je dio projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija OSI, koji finansira Evropska Unija.

[button id=”” style=”filled” class=”” align=”” link=”http://aced.ba/site/projekti-2/29-205-uspostavljanje-balkanske-nezavisne-mreze-organizacija-lica-sa-invaliditetom/” linkTarget=”_self”bgColor=”accent1” hover_color=”accent2” font=”15” icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]Opširnije o projektu [/button]

Share