Održana nacionalna konferencija u BiH

Dvodnevna nacionalna konferencija pod nazivom “Predstavljanje Izvještaja o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Bosni i Hercegovini sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom i preporuke za harmonizaciju”, održana je 15. i 16. jula u hotelu „Hollywood“ u Sarajevu.

Konferenciju, kojoj je prisustvovalo preko 45 učesnika – predstavnika relevantnih ministarstava, organizacija civilnog društva te predstavnika organizacija OSI, organizovala je Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj-ACED u okviru projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom”, koji finansira Evropska Unija.

Prvog dana konferencije, predstavljen je „Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Bosni i Hercegovini sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom sa preporukama za harmonizaciju“ , kao i rad Vijeća Ministara osoba sa invaliditetom.

Drugog dana konferencije, prezentovana je Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti, kao jedina regionalna mreža organizacija civilnog društva koja će raditi na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u zemljama zapadnog Balkana.

[button id=”” style=”filled” class=”” align=”” link=”http://aced.ba/site/projekti-2/29-205-uspostavljanje-balkanske-nezavisne-mreze-organizacija-lica-sa-invaliditetom/” linkTarget=”_self”bgColor=”accent1” hover_color=”accent2” font=”15” icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]Opširnije o projektu [/button]

Share