Održana “Rogoljska žetva 2014”

26.07.2014. godine u Rogoljima, opština Gradiška održana je 5. Tradicionalna manifestacija „Rogoljska žetva 2014“. ACED-ovo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj (CARD) podržalo je i aktivno učestvovalo na ovoj manifestaciji u slavu žetve, žita i hljeba čiji su pokrovitelji Kabinet predsjednika RS, Opština Gradiška i Vlada RS sa resornim ministarstvima, a organizatori su UG „Žetva“ Rogolji.

U skladu sa svojim programskim ciljevima i ciljevima projekta Regionalni rast kroz ekonomski i ruralni razvoj – ReGERD koji je finansiran od strane Evropske Komisije kroz program Lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini, CARD je učešćem na ovoj manifestaciji upoznao širu javnost, predsjednika RS, predstavnike republičke i lokalne vlasti sa svojim aktivnostima na izgradnji Centra za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) te njegovoj funkciji i značaju za razvoj regije SAVA GARDEN koja pokriva opštine Kozarska Dubica, Gradiška, Srbac i Laktaši.

Osim toga, ovom prilikom promovisan je i značaj uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja i posjetioci su na poklon dobijali bosiljak i matičnjak proizveden uz poštovanje principa organske proizvodnje od strane korisnica 2 projekta koje ACED implementira u ovom sektoru, a koji su finansirani od strane USAID/SIDA projekta FARMA.

Share