Kamp obuka za vršnjačke edukatore održana u Srebreniku

U periodu od 23. do 27. jula u Srebreniku, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj-ACED i Omladinski komunikativni centar-OKC, održali su drugi ciklus kamp obuke za vršnjačke edukatore namijenjen bivšim članovima Mreža Savjeta/Vijeća učenika-mreVUK i mRESURS. Treningu je prisustvovalo 15 mladih, koji su završili srednju školu i planiraju nastaviti školovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova u BIH, koji su prošli kroz rad Savjeta/Vijeća učenika i bili dio umrežavanja te žele nastaviti svoj angažman među srednjoškolcima.

Ovaj trening, predviđen da služi kao obuka za vršnjačke edukatore u radu sa Savjetima/Vijećima učenika, obuhvatao je sljedeće teme: Vještine trenera, Program razvoja mreža Savjeta/Vijeća učenika i mogućnosti za unapređenje, osnove radioničkog procesa, kao i izvođenje treninga od strane učesnika na osnovu ranije izabranih tema. Nakon završene obuke, očekuje se da učesnici rade sa srednjoškolcima kroz program za razvoj kapaciteta Savjeta/Vijeća učenika.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, i  NED (National endowment for democracy)

[button id=”” style=”filled” class=”” align=”” link=”http://aced.ba/site/projekti-2/36-201-promovisanje-ucesca-ucenika-u-demokratskim-reformama/” linkTarget=”_self”bgColor=”accent1” hover_color=”accent2” font=”15” icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]Opširnije o projektu [/button]

Share